Exam Timetables GRADE 12 GRADE 11 GRADE 10 GRADE 9 GRADE 8 GRADE 7 GRADE 6 GRADE 5 GRADE 4 GRADE 3 GRADE 2 πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡
πŸ’ͺ Specifically, we focus on term 1,2,3 & 4 study materials from the regions of Gauteng, Limpopo, Western Cape, Eastern Cape, Northern Cape, Kwazulu Natal, Mpumalanga, Free State, and North West Province.

2023: SEPTEMBER

IsiXhosa NSC HL P1 QP Sept 2023 – Eastern Cape

DOWNLOAD

IsiXhosa NSC HL P1 MEMO Sept 2023 – Eastern Cape

DOWNLOAD

IsiXhosa NSC HL P2 QP Sept 2023 – Eastern Cape

DOWNLOAD

IsiXhosa NSC HL P2 MEMO Sept 2023 – Eastern Cape

DOWNLOAD

IsiXhosa NSC HL P3 QP Sept 2023 – Eastern Cape

DOWNLOAD

IsiXhosa NSC HL P3 MEMO Sept 2023 – Eastern Cape

DOWNLOAD

IsiXhosa NSC FAL P1 QP Sept 2023 – Eastern Cape

DOWNLOAD

IsiXhosa NSC FAL P1 MEMO Sept 2023 – Eastern Cape

DOWNLOAD

IsiXhosa NSC FAL P2 QP Sept 2023 – Eastern Cape

DOWNLOAD

IsiXhosa NSC FAL P2 MEMO Sept 2023 – Eastern Cape

DOWNLOAD

IsiXhosa NSC FAL P3 QP Sept 2023 – Eastern Cape

DOWNLOAD

IsiXhosa NSC FAL P3 MEMO Sept 2023 – Eastern Cape

DOWNLOAD

2023: MAY-JUNE

IsiXhosa NSC HL P1 QP May-June 2023

DOWNLOAD

IsiXhosa NSC HL P1 MEMO May-June 2023

DOWNLOAD

IsiXhosa NSC HL P2 QP May-June 2023

DOWNLOAD

IsiXhosa NSC HL P2 MEMO May-June 2023

DOWNLOAD

IsiXhosa NSC HL P3 QP May-June 2023

DOWNLOAD

IsiXhosa NSC HL P3 MEMO May-June 2023

DOWNLOAD

IsiXhosa NSC FAL P1 QP May-June 2023

DOWNLOAD

IsiXhosa NSC FAL P1 MEMO May-June 2023

DOWNLOAD

IsiXhosa NSC FAL P2 QP May-June 2023

DOWNLOAD

IsiXhosa NSC FAL P2 MEMO May-June 2023

DOWNLOAD

IsiXhosa NSC FAL P3 QP May-June 2023

DOWNLOAD

IsiXhosa NSC FAL P3 MEMO May-June 2023

DOWNLOAD

2022: NOVEMBER

iSiXhosa NSC HL P1 QP Nov 2022

DOWNLOAD

iSiXhosa NSC HL P1 Memo Nov 2022

DOWNLOAD

iSiXhosa NSC HL P2 QP Nov 2022

DOWNLOAD

iSiXhosa NSC HL P2 Memo Nov 2022

DOWNLOAD

iSiXhosa NSC HL P3 QP Nov 2022

DOWNLOAD

iSiXhosa NSC HL P3 Memo Nov 2022

DOWNLOAD

iSiXhosa NSC FAL P1 QP Nov 2022

DOWNLOAD

iSiXhosa NSC FAL P1 Memo Nov 2022

DOWNLOAD

iSiXhosa NSC FAL P2 QP Nov 2022

DOWNLOAD

iSiXhosa NSC FAL P2 Memo Nov 2022

DOWNLOAD

iSiXhosa NSC FAL P3 QP Nov 2022

DOWNLOAD

iSiXhosa NSC FAL P3 Memo Nov 2022

DOWNLOAD

IsiXhosa NSC SAL P1 QP Nov 2022

DOWNLOAD

IsiXhosa NSC SAL P1 Memo Nov 2022

DOWNLOAD

IsiXhosa NSC SAL P2 QP Nov 2022

DOWNLOAD

IsiXhosa NSC SAL P3 QP Nov 2022

DOWNLOAD

IsiXhosa NSC SAL P3 Memo Nov 2022

DOWNLOAD

2022: SEPTEMBER

IsiXhosa NSC HL P1 QP Sept 2022

DOWNLOAD

IsiXhosa NSC HL P1 Memo Sept 2022

DOWNLOAD

IsiXhosa NSC HL P2 QP Sept 2022

DOWNLOAD

IsiXhosa NSC HL P2 Memo Sept 2022

DOWNLOAD

IsiXhosa NSC HL P3 QP Sept 2022

DOWNLOAD

IsiXhosa NSC HL P3 Memo Sept 2022

DOWNLOAD

IsiXhosa NSC FAL P1 QP Sept 2022

DOWNLOAD

IsiXhosa NSC FAL P1 Memo Sept 2022

DOWNLOAD

IsiXhosa NSC FAL P2 QP Sept 2022

DOWNLOAD

IsiXhosa NSC FAL P2 Memo Sept 2022

DOWNLOAD

IsiXhosa NSC FAL P3 QP Sept 2022

DOWNLOAD

IsiXhosa NSC FAL P3 Memo Sept 2022

DOWNLOAD

2022: MAY – JUNE

IsiXhosa HL P1 May-June 2022

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P1 May-June 2022 MG

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P2 May-June 2022

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P2 May-June 2022 MG

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P3 May-June 2022

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P3 May-June 2022 MG

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P1 May-June 2022

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P1 May-June 2022 MG

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P2 May-June 2022

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P2 May-June 2022 MG

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P3 May-June 2022

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P3 May-June 2022 MG

DOWNLOAD

IsiXhosa SAL P1 May-June 2022

DOWNLOAD

IsiXhosa SAL P2 May-June 2022

DOWNLOAD

IsiXhosa SAL P3 May-June 2022

DOWNLOAD

2021: NOVEMBER

IsiXhosa HL P2 Nov 2021

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P2 Nov 2021 MG

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P3 Nov 2021

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P3 Nov 2021 MG

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P1 Nov 2021

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P1 Nov 2021 MG

DOWNLOAD

IsiXhosa SAL P1 Nov 2021

DOWNLOAD

IsiXhosa SAL P1 Nov 2021 MG

DOWNLOAD

IsiXhosa SAL P2 Nov 2021

DOWNLOAD

IsiXhosa SAL P2 Nov 2021 MG

DOWNLOAD

IsiXhosa SAL P3 Nov 2021

DOWNLOAD

IsiXhosa SAL P3 Nov 2021 MG

DOWNLOAD

2021: SEPTEMBER

IsiXhosa NSC HL P2 QP Sept 2021

DOWNLOAD

IsiXhosa NSC HL P2 Memo Sept 2021

DOWNLOAD

IsiXhosa NSC HL P3 QP Sept 2021

DOWNLOAD

IsiXhosa NSC HL P3 Memo Sept 2021

DOWNLOAD

IsiXhosa NSC FAL P2 QP Sept 2021

DOWNLOAD

IsiXhosa NSC FAL P2 Memo Sept 2021

DOWNLOAD

IsiXhosa NSC FAL P3 QP Sept 2021

DOWNLOAD

IsiXhosa NSC FAL P3 Memo Sept 2021

DOWNLOAD

2020: SEPTEMBER

IsiXhosa HL P1 Sept 2020

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P1 Sept 2020 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P2 Sept 2020

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P2 Sept 2020 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P3 Sept 2020

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P3 Sept 2020 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P1 Sept 2020

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P1 Sept 2020 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P2 Sept 2020

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P2 Sept 2020 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P3 Sept 2020

DOWNLOAD

2019: NOVEMBER

IsiXhosa HL P1 Nov 2019

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P1 Nov 2019 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P2 Nov 2019

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P2 Nov 2019 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P3 Nov 2019

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P3 Nov 2019 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P1 Nov 2019

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P1 Nov 2019 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P2 Nov 2019

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P2 Nov 2019 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P3 Nov 2019

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P3 Nov 2019 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa SAL P1 Nov 2019

DOWNLOAD

IsiXhosa SAL P1 Nov 2019 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa SAL P2 Nov 2019

DOWNLOAD

IsiXhosa SAL P2 Nov 2019 Memo

DOWNLOAD

2019: MAY – JUNE

IsiXhosa HL P2 May-June 2019

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P2 May-June 2019 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P3 May-June 2019

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P3 May-June 2019 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P1 May-June 2019

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P1 May-June 2019 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P2 May-June 2019

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P2 May-June 2019 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P3 May-June 2019

DOWNLOAD

2018: NOVEMBER

IsiXhosa HL P1 Nov 2018

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P1 Nov 2018 FINAL Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P2 Nov 2018

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P2 Nov 2018 FINAL Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P3 Nov 2018

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P3 Nov 2018 FINAL Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P3 Nov 2018

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P3 Nov 2018 FINAL Memo

DOWNLOAD

2018: MAY – JUNE

IsiXhosa HL P1 May-June 2018

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P1 May-June 2018 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P2 May-June 2018

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P2 May-June 2018 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P3 May-June 2018

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P3 May-June 2018 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P1 May-June 2018

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P1 May-June 2018 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P2 May-June 2018

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P2 May-June 2018 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P3 May-June 2018

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P3 May-June 2018 Memo

DOWNLOAD

2018: FEB – MARCH

IsiXhosa HL P1 Feb-March 2018

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P1 Feb-March 2018 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P2 Feb-March 2018

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P2 Feb-March 2018 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P3 Feb-March 2018

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P3 Feb-March 2018 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P1 Feb-March 2018

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P1 Feb-March 2018 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P2 Feb-March 2018

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P2 Feb-March 2018 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P3 Feb-March 2018

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P3 Feb-March 2018 Memo

DOWNLOAD

2017: NOVEMBER

IsiXhosa HL P1 Nov 2017

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P1 Nov 2017 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P3 Nov 2017

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P3 Nov 2017 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P1 Nov 2017

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P1 Nov 2017 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P2 Nov 2017

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P2 Nov 2017 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P3 Nov 2017

DOWNLOAD

2017: MAY – JUNE

IsiXhosa HL P1 May-June 2017

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P1 May-June 2017 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P2 May-June 2017

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P2 May-June 2017 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P3 May-June 2017

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P3 May-June 2017 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P1 May-June 2017

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P1 May-June 2017 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P2 May-June 2017

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P2 May-June 2017 Memo

Advertisements

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P3 May-June 2017

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P3 May-June 2017 Memo

DOWNLOAD

2017: FEB – MARCH

IsiXhosa HL P1 Feb-March 2017

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P1 Feb-March 2017 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P2 Feb-March 2017

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P2 Feb-March 2017 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P3 Feb-March 2017

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P3 Feb-March 2017 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P1 Feb-March 2017

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P1 Feb-March 2017 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P2 Feb-March 2017

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P2 Feb-March 2017 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P3 Feb-March 2017

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P3 Feb-March 2017 Memo

DOWNLOAD

2016: NOVEMBER

IsiXhosa HL P1 Nov 2016

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P1 Nov 2016 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P2 Nov 2016

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P2 Nov 2016 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P3 Nov 2016

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P1 Nov 2016

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P2 Nov 2016

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P3 Nov 2016

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P3 Nov 2016 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa SAL P1 Nov 2016 Eastern Cape

DOWNLOAD

IsiXhosa SAL P1 Nov 2016 Memo Eastern Cape

DOWNLOAD

IsiXhosa SAL P1 Nov 2016 Gauteng

DOWNLOAD

IsiXhosa SAL P1 Nov 2016 Memo Gauteng

DOWNLOAD

IsiXhosa SAL P1 Nov 2016 Western Cape

DOWNLOAD

IsiXhosa SAL P1 Nov 2016 Memo Western Cape

DOWNLOAD

2016: MAY – JUNE

IsiXhosa HL P1 May-June 2016

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P1 May-June 2016 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P2 May-June 2016

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P2 May-June 2016 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P3 May-June 2016

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P3 May-June 2016 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P1 May-June 2016

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P1 May-June 2016 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P2 May-June 2016

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P2 May-June 2016 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P3 June-July 2016

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P3 June-July 2016 Memo

DOWNLOAD

2016: FEB – MARCH

IsiXhosa HL P1 Feb-March 2016

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P1 Feb-March 2016 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P2 Feb-March 2016

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P2 Feb-March 2016 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P3 Feb-March 2016

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P3 Feb-March 2016 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P1 Feb-March 2016

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P1 Feb-March 2016 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P2 Feb-March 2016

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P2 Feb-March 2016 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P3 Feb-March 2016

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P3 Feb-March 2016 Memo

DOWNLOAD

2015: NOVEMBER

IsiXhosa HL P1 Nov 2015

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P1 Nov 2015 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P2 Nov 2015

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P2 Nov 2015 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P3 Nov 2015

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P3 Nov 2015 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P1 Nov 2015

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P1 Nov 2015 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P2 Nov 2015

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P2 Nov 2015 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P3 Nov 2015

DOWNLOAD

2015: FEB – MARCH

IsiXhosa HL P1 Feb-March 2015

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P1 Feb-March 2015 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P2 Feb-March 2015

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P2 Feb-March 2015 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P1 Feb-March 2015

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P2 Feb-March 2015

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P2 Feb-March 2015 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P3 Feb-March 2015

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P3 Feb-March 2015 Memo

DOWNLOAD

2014: NOVEMBER

IsiXhosa HL P1 Nov 2014

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P2 Nov 2014

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P3 Nov 2014

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P3 Nov 2014 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P1 Nov 2014

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P2 Nov 2014

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P2 Nov 2014 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P3 Nov 2014

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P3 Nov 2014 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa SAL P1 Nov 2014 Eastern Cape

DOWNLOAD

IsiXhosa SAL P1 Nov 2014 Western Cape

DOWNLOAD

IsiXhosa SAL P2 Nov 2014

DOWNLOAD

IsiXhosa SAL P2 Nov 2014 Memo

DOWNLOAD

2014: FEB – MARCH

IsiXhosa HL P1 Feb-March 2014

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P1 Feb-March 2014 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P2 Feb-March 2014

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P2 Feb-March 2014 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P3 Feb-March 2014

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P3 Feb-March 2014 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P1 Feb-March 2014

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P1 Feb-March 2014 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P2 Feb-March 2014

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P2 Feb-March 2014 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P3 Feb-March 2014

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P3 Feb-March 2014 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa SAL P2 Feb-March 2014

DOWNLOAD

IsiXhosa SAL P2 Feb-March 2014 Memo

DOWNLOAD

2013: FEB – MARCH

IsiXhosa HL P2 Feb-March 2013

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P2 Feb-March 2013 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P3 Feb-March 2013

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P3 Feb-March 2013 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P1 Feb-March 2013

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P2 Feb-March 2013

DOWNLOAD

2012: NOVEMBER

IsiXhosa HL P1 Nov 2012

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P1 Nov 2012 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P2 Nov 2012

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P2 Nov 2012 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P3 Nov 2012

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P1 Nov 2012

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P1 Nov 2012 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P2 Nov 2012

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P2 Nov 2012 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P3 Nov 2012

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P3 Nov 2013 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa SAL P1 Nov 2012 Eastern Cape

DOWNLOAD

IsiXhosa SAL P1 Nov 2012 Western Cape

DOWNLOAD

IsiXhosa SAL P2 Nov 2012

DOWNLOAD

IsiXhosa SAL P2 Nov 2012 Memo

DOWNLOAD

2012: FEB – MARCH

IsiXhosa HL P1 Feb-March 2012

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P1 Feb-March 2012 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P2 Feb-March 2012

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P2 Feb-March 2012 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P3 Feb-March 2012

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P3 Feb-March 2012 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P1 Feb-March 2012

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P1 Feb-March 2012 Memo

DOWNLOAD

Isixhosa FAL P2 Feb-March 2012

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P2 Feb-March 2012 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P3 Feb-March 2012

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P3 Feb-March 2012 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa SAL P1 Feb-March 2012 Eastern Cape

DOWNLOAD

IsiXhosa SAL P1 Feb-March 2012 Western Cape

DOWNLOAD

IsiXhosa SAL P2 Feb-March 2012

DOWNLOAD

IsiXhosa SAL P2 Feb-March 2012 Memo

DOWNLOAD

2011: NOVEMBER

IsiXhosa HL P1 Nov 2011

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P2 Nov 2011

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P3 Nov 2011

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P1 Nov 2011

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P2 Nov 2011

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P3 Nov 2011

DOWNLOAD

IsiXhosa SAL P1 Nov 2011 Eastern Cape

DOWNLOAD

IsiXhosa SAL P1 Nov 2011 Western Cape

DOWNLOAD

IsiXhosa SAL P2 Nov 2011

DOWNLOAD

2011: FEB – MARCH

IsiXhosa HL P1 Feb-March 2011

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P1 Feb-March 2011 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P2 Feb-March 2011

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P2 Feb-March 2011 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P3 Feb-March 2011

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P3 Feb-March 2011 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P1 Feb-March 2011

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P2 Feb-March 2011

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P2 Feb-March 2011 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P3 Feb-March 2011

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P3 Feb-March 2011 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa SAL P1 Feb-March 2011 Eastern Cape

DOWNLOAD

IsiXhosa SAL P2 Feb-March 2011

DOWNLOAD

IsiXhosa SAL P2 Feb-March 2011 Memo

DOWNLOAD

2009: NOVEMBER

IsiXhosa HL P1 Nov 2009

DOWNLOAD

Isixhosa HL P2 Nov 2009 Memo

DOWNLOAD

Isixhosa HL P2 Nov 2009

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P3 Nov 2009

DOWNLOAD

IsiXhosa HL P3 Nov 2009 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P1 Nov 2009

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P1 Nov 2009 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P3 Nov 2009

DOWNLOAD

IsiXhosa FAL P3 Nov 2009 Memo

DOWNLOAD

IsiXhosa SAL P1 Nov 2009 Eastern Cape

DOWNLOAD

IsiXhosa SAL P1 Nov 2009 Western Cape

DOWNLOAD

IsiXhosa SAL P2 Nov 2009

DOWNLOAD

IsiXhosa SAL P2 Nov 2009 Memo

DOWNLOAD

isixhosa TAGS

grade 12 exam questions
types of questions in isixhosa exams
multiple choice questions
true/false questions
short answer questions
essay questions

Gr12 iSiXhosa 2024 Nov | Sept | Mock | June | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 iSiXhosa Memo & QP

Advertisements

Categorized in:

πŸ“’JOIN NOW OUR WHATSAPP CHANNEL TO GET FREE PDF OF PAST PAPERS, MEMORUNDUMS AND STUDY GUIDES